آموزش پژوهی

آموزش‌پژوهی یک گروه آموزشی و پژوهشی مستقل است که تحت نظارت  دکتر محمد نیرو اداره می‌گردد. هدف اصلی مجموعه خدمت در عرصه تعلیم و تربیت برای رشد و بالندگی مدارس ایران اسلامی و ارتقای دانش، بینش، کنش و تعهد معلمان این مرز و بوم مقدس است.

درباره ما

لوگو1

مجموعه آموزش پژوهی

دکتر محمد نیرو پژوهشگر و مدرس مدرسه و دانشگاه تا کنون بیش از 100 کارگاه آموزشی برای ارتقای دانش و بینش معلمان ایران اسلامی برگزار نموده است.

+ 0
سال تجربه تدریس
+ 0
کارگاه آموزشی​
+ 0
کارگاه آموزشی​
+ 0
شرکت کننده​

درباره آموزش پژوهی

آموزش‌پژوهی یک گروه آموزشی و پژوهشی مستقل است که تحت نظارت دکتر محمد نیرو اداره می‌گردد. هدف اصلی مجموعه خدمت در عرصه تعلیم و تربیت برای رشد و بالندگی مدارس ایران اسلامی و ارتقای دانش، بینش، کنش و تعهد معلمان این مرز و بوم مقدس است.

اسکرول به بالا