آموزش پژوهی

آموزش‌پژوهی یک گروه آموزشی و پژوهشی مستقل است که تحت نظارت  دکتر محمد نیرو اداره می‌گردد. هدف اصلی مجموعه خدمت در عرصه تعلیم و تربیت برای رشد و بالندگی مدارس ایران اسلامی و ارتقای دانش، بینش، کنش و تعهد معلمان این مرز و بوم مقدس است.

بسته معلم حرفه ای پساکرونا مهارت پداگوژی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
قیمت 980000 تومان
 • نوع آموزش‌: فیلم ضبط شده وبینار
 • مدرس: دکتر محمد نیرو، مدیر مجموعه آموزش پژوهی
 • مخاطب: همه معلمین و مربیان و مدیران ارجمند
 • مدت زمان: 23 ویدئو آموزشی
 • فرمت فایل: فیلم MP4 دانلودی
 • قیمت دوره: 980 هزار تومان

مقدمه

هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه های معلمانش رشد نخواهد کرد

ویروس كرونا يك شوك به همه و بخصوص به جامعه فرهنگی وارد نمود.

به تعبير پياژه ما گاهي براي تحول نيازمند يك شوك هستيم

 پياژه مي گويد اگر به يك فرد شوك وارد كنيم در يك موقعيت جديد، با يك مفهوم جديد، تعادل او را به هم زده ايد و او تلاش مي كند تا به تعادل جديدي برسد و هنگامي كه به تعادل جديد مي رسد ديگر در جايگاه قبلي نيست و فاصله اي بين اين دو موقعيت تعادلي را يادگيري مي نامند.

اصل رعايت تعادل در عرضه تازها

كرونا تعادل جامعه معلمین و فرهنگی را  به هم زد

اوايل اسفند ماه، يك مرتبه با شرايطي مواجه شدیم كه مدرسه تعطيل، دانش آموز تعطيل ،  معلمین سرگشته، نمي دانستیم تا چه زماني طول مي كشد؟

 چه بايد بكنيم ؟

 بچه ها را رها كنيم؟

ادامه دهيم؟

منتظر شويم يا نه و

در این برهه اتفاق هاي فوق العاده جالبي افتاد، معلمی نبود  كه خود را به بي خيالي بزند و بگويد حالا اين اتفاق افتاده است، من كاري از دستم بر نمي آيد!

بلكه همه معلمين تلاش كردند تا جايي كه در توانشان است كاري كنند و اين يك كار حماسه هايي را رقم زد، تحرك هايي را بوجود آورد، زمينه بروز و ظهور خلاقيت هايي را فراهم كرد و استعدادهايي را شكوفا كرد.

تمام بستر هاي قبلي كه از آن گريزان بوديم، كم توان بوديم، به عنوان امكان هاي جديد خود را آشكار كرد و در خدمت امر مقدس آموزش و يادگيري قرا رگرفت.

كاري كه قبلا اتلاف عمر محسوب ميشد الان يك امر خوب و مفيد شد و امكاني كه به رشد و توسعه توانمندي هاي بچه ها كمك كرد.

گروهي از معلمين سراغ  اطلاع رسان هاي مختلف رفتند، گروهي شبكه هاي اجتماعي را برگزيدند، گروهي هيچ كدام را نداشتند با تلفن و جزو . … با بچه ها ارتباط برقرار كردند.

پاره اي از مدرسه ها از قبل امكانات و زير ساخت هايي داشتند، اما عمدتا اين زير ساخت ها و پلتفرم ها گرچه وجود داشت اما آنچنان فعال نبودند، تمام مربيان و بچه ها با آنها كار نمي كردند، مراجعات فانتزي داشتند، مدرسه ها اين موارد را  جدي گرفتند و به رشد خودشان و دانش آموزان و حتي گاهي پدر ها و مادرها در اين موضوع وارد شدند.

مدرسه ها دغدغه هاي فراواني دارند و اين دغدغه ها هر كدام به اقدامات و فعاليت هايي تبديل شد.

مثلا دغدغه هاي تربيتي ، دغدغه هاي مربوط به سلامت جسماني، دغدغه هاي مربوط به سلامت عاطفي و رواني بچه ها در خانه ها و … در هر يك از اين زمينه ها معلمان شروع كردند و به داد بچه ها رسيدند، ذهن و خلاقيت خود را به كار گرفتند و توليد هايي را رقم زدند.

كم نبود اقداماتي كه معلمان با همان زمينه ايي كه انتخاب كرده بودند انجام دادند.

مثلا در مناسبت ها، فايل صوتي،تصويري، متن آموزش و …. تمام اين كار ها را انجام دهند.

گروهي از معلمان از آموزش يك قدم جلوتر هم آمدند، مسير را دو طرفه كردند، بازخورد  كارهاي بچه ها را هم مي گرفتند و گروه سومي وارد عرصه ارزشيابي هم شدند و بخش عمده اي از اين تجربه ها  در گروه آموزش پژوهي جلوه گر شد و بروز و ظهور داشت.

 با مدرسه هايي آشنا شدیم كه اسم آنها را هم نشنيده بودیم يا اگر شنيده بودیم خيلي اطلاعات كمي داشتیم و بعد متوجه شدیم كه اين مدارس كارهاي خلاقانه و نوآورانه و جذابي براي بچه ها انجام داده اند.

كرونا گرچه به ما شوك وارد كرد اما اين شوك در خيلي از ابعاد ما را رشد داد و از اين باب مبارك بود واين جنود الهي در عالم مبارك هستند.

كرونا ‌آمد برای همه به خصوص معلمین و جامعه فرهنگی یک تهدید بزرگ بود

اما ما توانستیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

اهمیت وضرورت

در دنياي امروز در باب تعريف معلمي سه تعريف داريم:

يك تعريف در يك سر طيف است و تعريف ديگر در سر ديگر طيف است

در يك سر اين طيف معلميني داريم كه:

از ايده برخواسته اي از نيازسنجي و نياز دانش آموزان مي رسند به توليد برنامه هاي درسي، مواد آموزشي، محتوا، ساماندهي اجرا، اجرا و ارزشيابي و …

این گروه، معلميني هستند كه به هيچ چيز بيرون از خود وابسته نيستند.

معلمين كاملا حرفه اي، كارشناس و توانمند كه اگر يك كلاس را به اين معلمين بسپاريد نيازمند هيچ كتاب درسي و مواد آموزشي نيستيد.

 خودشان از هر حيث منشاء توليد فكر و توليد محتوا هستند، حتي در اين مورد كه به بچه ها چه آموزش دهد نيازسنجي آغاز مي كند و ميشود يك معلم حرفه اي برنامه ريز درسي

در طرف ديگر طيف، معلميني داريم كه صرفا اپراتور مواد آموزشي آماده شده هستند، عملگر هستند و كاري از خود نمي كنند، كتاب درسي در اختيار آنان گذاشته شده و اين افراد صفحه به صفحه ورق مي زنند و آنچه در كتاب نوشته است را تدريس مي كنند.

در بين اين دو گروه،  طيفي هم از افرادي وجود دارد با توانمندي هاي متفاوت بين اين دو طيف

ما عبارتی به نام  معلم حرفه اي داریم:

كلمه حرفه اي يا (professional) كسي كه بلد است يك كار (ولو محدود) را به گونه اي انجام دهد كه ديگران بدون دريافت آن آموزش هاي لازم از انجام آن كار ناتوان هستند.

معلم حرفه اي، معلمي است كه مي تواند يك بسته آموزشي را به گونه اي اجرا كند كه از پس اهداف آن بسته بربياد.

امروزه بسته هاي آموزشي فراواني در ايران و جهان توليد شده اند، خيلي از مربيان ما هستند كه براي اينكه آن بسته ها را تدريس كنند دوره هايي را مي بينند، دوره هاي معطوف به بسته هاي آموزشي خاص

اما فراتر از استفاده از آن بسته هاي آموزشي آيا يك صفات و توانمندي هايي وجود دارد كه اگريك معلم در آن زمينه شايستگي هاي لازم رابدست آوردوتوانست در آن زمينه ها با تسلط عمل كند نام او را معلم حرفه اي بگذاريم؟

معلم حرفه اي در دوران امروز از توانمندي ها، مشخصه ها و مهارت هاي خاصي بايد برخوردار باشد.

معمولا هنگامي كه صحبت از معلمي خوب و بد و … مي كنيم، مگر معلم هم بد ميشود؟

بله معلمي، نمي گويم معلم، معلمي، معلمي يك امري است كه صفت هايي بر روي او سوار ميشود هر چيزي كه صفت كيفي روي او مي آيد بد و خوب دارد.

تدريس خوب داريم، تدريس بد هم داريم.

معلمي خوب و بد

معمولا وقتی صحبت از خوب و بد معلمي ميشود به جنبه هاي عاطفي ،مهرباني و .. توجه مي كنيم، اينها لوازم و پيش نيازهاي امر معلمي است ولي به هيچ وجه براي معلمي كفايت نمي كند، مثلا يك معلم فقط دلسوز و مهربان باشد

معلمي امري است كه مشمول قاعده حرفه اي بودن ميشود

مشخصه هاي معلم حرفه اي را به طور خيلي خلاصه به این صورت است:

شایستگی های پداگوژی

از جنس علم و هنر ياددهي و يادگيري است، كلمه پداگوژي ، ريشه روسي دارد

پداگوژي ، علم و هنر ياددهي و يادگيري است

اولين دسته از توانمندي هايي كه معلمين بايد داشته باشند تا بتوان گفت معلم حرفه اي ، معلم هايي هستند كه يك پداگوژي قوي، علم و هنر قوي را دارند.

پداگوژي مهم است كه مبتني بر طراحي آموزشي است

طراحي آموزشي يعني طراحي سير حركت دانش آموز از نقطه آغاز تا نقطه پايان براي رسيدن به اهداف يادگيري

طراحي اين پله هايي كه بچه ها بايد بالا بروند و به مقصد اوج و فعال برسند كار معلم است

طراحي آموزشي در دو سطح انجام ميشود، يك سطح مولفين كتب درسي انجام مي دهند كه طراحي آموزشي كلان گفته مي شود و يك سطح دوم كه خرد است كه هر معلم با توجه به ويژگي هاي كلاس خود، توانمندي هاي خود ،امكانات خود، شرايط دانش آموزان و زمان در اختيار و ….. طراحي مي كند و براي اين منظور نقشه دارد، يعني وقتي وارد كلاس ميشود نقشه دارد كه من از كجا شروع كنم و پس از چند جلسه به كجا ختم كنم

طراحي آموزشي از اهم مهارت هاي پداگوژيك يك معلم است.

طراحي آموزشي خوب است كه دو مشخصه در آن حتما موجود باشد:

1. طراحي آموزشي كه حتما رسانه هاي پرشمار يادگيري را به كار گيرد

يك زماني تنها رسانه يادگيري كتاب درسي بود ، يك رسانه ديگر هم بود،گچ و تخته و گفته هاي معلم

امروز اين رسانه ها گسترش پيدا كرده است، انواع كتاب ها، اينترنت، فايل هاي آموزشي و صوتي،اينفوگراف ها، نمودارها،ساختارها و شبكه هاي مفهومي،تصاوير ،پوستر ها موشن گراف ها و … تمام اين رسانه ها ، رسانه هايي هستند كه اگر در يك طراحي آموزشي خوب سر جايشان بنشينند يك يادگيري موثر را رقم ميزنند.

يادگيري موثر يعني دانش آموز قبل از اينكه اين واحد آموزشي را بگذراند و بعد از اينكه گذراند، چهارچوب شناختي،مهارتي،نگرشي و شايستگي هاي اين فرد تغييير مي كند و خانواده شاهد رشد اين فرد هستند

در همه زمينه ها، علمي، ديني، هنري، اجتماعي،زيستي ،بدني،اقتصادي و …. زمينه هاي شش گانه رشدي كه در سند تحول بنيادين آمده است.

2. ارائه presentation

داشتن فرصت هايي براي اينكه بچه ها نكته هاي خود رابا ديگران به اشتراك بگذارند

اين مورد هم از اهم فرصت هاي رشد دهنده است.

سرفصل‌های دوره

یادگیری تعاملی

   • گذری بر نظریه اجتماعی فرهنگی و هرم یادگیری و عناصر پنجگانه کار گروهی
   • پنج تکنیک کار گروهی و نکات کلیدی در تعامل ناهمتراز و گروه‌بندی
   •  نکات تعامل همتراز و ناهمتراز، نکات و ملاحظات مربوطه

 

یادگیری معکوس

   • بدفهمی‌های و سوال‌های رایج
   • تجربه‌ها و نکاتی در مورد تولید محتوا

 

روش‌ها و فنون تدریس

   • مدل سه‌ ضلعی یادگیری مطلوب
   • الگوهای اثربخش تدریس

 

هوش‌های چندگانه

   • تبیین تفاوت‌های فردی در ارتباط با و ویژگی ‌هر یک از آنها
   • کاربرد در خانه و مدرسه

 

درس‌های تربیتی کرونا

   • مثلث دوّار من ، تو، آن

خرید دوره

محتوای دوره

بازکردن همه
محتوای دوره
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/23 مرحله
اسکرول به بالا