آموزش پژوهی

آموزش‌پژوهی یک گروه آموزشی و پژوهشی مستقل است که تحت نظارت  دکتر محمد نیرو اداره می‌گردد. هدف اصلی مجموعه خدمت در عرصه تعلیم و تربیت برای رشد و بالندگی مدارس ایران اسلامی و ارتقای دانش، بینش، کنش و تعهد معلمان این مرز و بوم مقدس است.

آموزش پژوهی

آموزش‌پژوهی یک گروه آموزشی و پژوهشی مستقل است که تحت نظارت  دکتر محمد نیرو اداره می‌گردد. هدف اصلی مجموعه خدمت در عرصه تعلیم و تربیت برای رشد و بالندگی مدارس ایران اسلامی و ارتقای دانش، بینش، کنش و تعهد معلمان این مرز و بوم مقدس است.

جدیدترین محصولات

محصولات اخیر آموزش پژوهی
قیمت 980000 تومان

بسته معلم حرفه ای پساکرونا مهارت پداگوژی

خرید دوره

قیمت 980000 تومان

بسته معلم حرفه ای پساکرونا مهارت تکنولوژی

خرید دوره

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه ششم

خرید دوره

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه پنجم

خرید دوره

« » صفحه 1 / 3

قیمت 980000 تومان

بسته معلم حرفه ای پساکرونا مهارت پداگوژی

خرید دوره

« » صفحه 1 / 11

اساتید آموزش پژوهی

برترین اساتید ایران در آموزش پژوهی

استاد

بهمن دانشیان

دکتر

محمود امانی

دکتر

محمد نیرو

دکتر

خسرو باقری

دکتر

نبی اصلانی

آخرین اخبار

آخرین اخبار آموزش پژوهی

اسکرول به بالا